Assets_Hamburger zwart blok
HUNT amsterdam_Logo's klanten_wit_ABN AMRO

banking for better, for generations to come

ABN AMRO is een bank met een missie. Met de introductie van de pay-off ‘Een wereld te winnen’ is gestart met ‘Banking for better, for generations to come.’ HUNT. ontwikkelt en realiseert in lijn hiermee Club van morgen. Een programma dat 54 gesponsorde hockeyclubs helpt met verduurzamen.

het inzicht

Hockeyclubs ondersteunen bij verduurzaming

Clubsponsoring is veelal niet meer dan het financieel steunen van clubs in ruil voor mediaruimte en daar is een reden voor: Behoeften bij clubs lopen sterk uiteen en ze worden grotendeels gerund door vrijwilligers. Toch wil ABN AMRO in lijn met haar missie echt partner zijn van de hockeyclubs die zij sponsort en de kennis die zij heeft inzetten om hen te ondersteunen bij verduurzaming en een thema als ‘Gelijke kansen’.

De oplossing

Club van morgen

Hockeyclubs ondersteunen bij verduurzaming

Een visie op hoe een hockeyclub er over 10 jaar uitziet staat centraal in het programma Club van morgen. Samen met experts op de gebieden van mobiliteit, gebouw en terrein, energie, hospitality en materialen is een blauwdruk gemaakt van een gezonde, inclusieve en duurzame hockeyclub. Bij alle partnerclubs is een 0-meting uitgevoerd om de uitgangspunten te bepalen en te ontdekken wat er nodig is om in 2025 een echte Club van morgen te zijn. Gevolgd door een advies op maat en een serie activaties die helpen bij bijvoorbeeld plastic-reductie of afvalscheiding. HUNT. ontwikkelde strategie en concept, maar neemt ook realisatie voor haar rekening.

het resultaat

Toekomstbestendige hockeyclubs

Nu: 54 enthousiaste hockeyclubs en tal van duurzame initiatieven. Over 5 jaar: 54 gezonde hockeyclubs die zich allemaal met recht Club van morgen morgen noemen.